วันพฤหัส , 30 มิถุนายน 2022
Breaking News

รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ

รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ

รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ

เงินเดือน
• 15,000-20,000 บ.

ผลประโยชน์
• ทำงาน 5 วัน + ประกันสุขภาพ + ประกันสังคม + กลองทุนสำรองเลี้ยงชีพ + ค่าเดินทาง + Bonus + วันหยุด

หน้าที่
• ให้ความช่วยเหลือพี่ๆในทีม
• ประสานงานกับลูกค้าและแผนกต่างๆ
• จัดและดูแลตารางการประชุมและกิจกรรมในโครงการ
• ประสานงานกับแผนกเรื่องกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องหากมีอะไรต้องระวัง
• จัดการเอกสารและ Files ต่างๆในโครงการหรือในแผนกให้เป็นระเบียบ
• บริหารจัดการเอกสารในโครงการและการส่งมอบงาน
• จัดเตรียมเอกสารนำเสนอ Powerpoint, เอกสารนำเสนอ (Proposal) และ แผนการทำงาน (Project Planning)

คุณสมบัติ
• คนรักความเป็นระเบียบ
• ทำงานได้หลายๆอย่างพร้อมๆกัน
• สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี (เขียน และ พูด)
• สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

สถานที่
• ซอย พหลโยธิน 18/1 แยก 2 แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ติดต่อสอบถาม
• ID Line : @855rkvbg

About admin