วันเสาร์ , 28 มกราคม 2023
Breaking News

โรงแรม แบงค็อก มิดทาวน์ (ยมราช) รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง

โรงแรม แบงค็อก มิดทาวน์ (ยมราช) รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง

โรงแรม แบงค็อก มิดทาวน์ (ยมราช) รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง

สวัสดิการ
– ยูนิฟอร์มพนักงาน
– อาหารพนักงาน
– ประกันสังคม
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– วันหยุดนักขัตฤกษ์ตามนโยบายบริษัท
– Service Charge
– ปรับเงินเดือนประจำปี

ตำแหน่ง :
Petch Pacharapol Baiyoke
Guest Service Agent

รายละเอียดตำแหน่ง
เพศ ??: ชาย/หญิง
อายุ ??: อายุ 18 บริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เกิน 35 ปี
เงินเดือน?: 13,000
ประเภทงาน?: เต็มเวลา
วุฒิการศึกษา ?: มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช., ปวส., ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ประสบการณ์การทำงาน : 0 – 2 ปี
สถานที่ปฎิบัติงานที่จังหวัด : กรุงเทพ – ราชเทวี

ข้อกำหนด
1. สื่อสาร พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
2. บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
3. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
4. สามารถเข้างานเป็นกะได้
5. มีความซื่อสัตย์สุจริต , ละเอียดรอบคอบ
6. มีประสบการณ์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

รายละเอียดงาน
– เช็คอิน-เช็คเอาท์ ลงทะเบียนเข้าพักสำหรับ ทัวร์หรือบุคคล ดูแลจัดหาห้องพักตามที่ผู้เข้าพักต้องการหรือที่ได้สำรองไว้ล่วงหน้า รวมถึงอำนวยความสะดวกต่างๆ ควบคุม ดูแลเกี่ยวกับการรับ-ส่งมอบคีย์การ์ดห้องพักให้แก่ผู้เข้าพักอย่างถูกต้อง ให้การต้อนรับและการบริการลูกค้า หรือผู้ที่มาใช้บริการตามมาตรฐานของโรงแรมและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
————————-

ตำแหน่ง : Waiter/Waitress

รายละเอียดตำแหน่ง
เพศ ??: ชาย/หญิง
อายุ ??: อายุ 18 บริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เกิน 35 ปี
เงินเดือน?: 10,000
ประเภทงาน?: เต็มเวลา
วุฒิการศึกษา ?: มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช., ปวส., ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ประสบการณ์การทำงาน : 1 – 2 ปี
สถานที่ปฎิบัติงานที่จังหวัด : กรุงเทพ – ราชเทวี

ข้อกำหนด
1. สื่อสารภาษาอังกฤษได้
2. มีใจรักงานบริการ
3. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
4. สามารถเข้างานเป็นกะได้
5. มีประสบการณ์งานห้องอาหาร ประชุมสัมมนา และงานจัดเลี้ยง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

รายละเอียดงาน
– รับออเดอร์ เสิร์ฟอาหาร เก็บโต๊ะ/จัดโต๊ะ เช็คบิล/ทอนเงิน ให้การต้อนรับและการบริการลูกค้า หรือผู้ที่มาใช้บริการตามมาตรฐานของโรงแรม จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์สำหรับงานเลี้ยง งานสัมมนาตามใบงานและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

————————-
ตำแหน่ง : Sous Chef

รายละเอียดตำแหน่ง
เพศ ??: ชาย/หญิง
อายุ ??: อายุไม่เกิน 50 ปี
เงินเดือน?: N/A
ประเภทงาน?: เต็มเวลา
วุฒิการศึกษา ?: มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช., ปวส., ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ประสบการณ์การทำงาน : N/A
สถานที่ปฎิบัติงานที่จังหวัด : กรุงเทพ – ราชเทวี

ข้อกำหนด
1. ทำงานในตำแหน่ง Sous Chef 3 ปีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ทำงานในโรงแรม 3 ดาวขึ้นไป
3. สามารถทำอาหารไทย – จีน – ยุโรป ได้
4. มีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารเป็นอย่างดี
5. สามารถควบคุม ดูแล สต๊อคของวัตถุดิบภายในครัวได้
6. สามารถควบคุมดูแลสต๊อคต้นทุนอาหารได้
7. สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี

รายละเอียดงาน
– ดูแลและรับผิดชอบการเตรียมอาหารทุกประเภท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน คุณภาพและรสชาติอาหารดี รวมถึงสุขภิบาลอาหารภายในครัว ควบคุมต้นทุนของอาหารรวม วัตถุดิบที่ใช้ วางแผนงาน คิดเมนูตามแผนงานต่างๆ สามารถควบคุมการทำงานของพนักงานในครัว ฝึกอบรม ให้การแนะนำการทำงานพนักงานได้ดีและหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
————————-

ตำแหน่ง :
– Commis I, Commis II, Commis III

รายละเอียดตำแหน่ง
เพศ ??: ชาย/หญิง
อายุ ??: อายุ 18 บริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เกิน 35 ปี
เงินเดือน?: 9,750 – 15,000
ประเภทงาน?: เต็มเวลา
วุฒิการศึกษา ?: มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช., ปวส., ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ประสบการณ์การทำงาน : 0 – 4 ปี
สถานที่ปฎิบัติงานที่จังหวัด : กรุงเทพ – ราชเทวี

ข้อกำหนด
1. สามารถเข้างานเป็นกะได้
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต , ละเอียดรอบคอบ
3. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดเตรียมวัตถุดิบและอาหาร
4. มีประสบการณ์ตรงในตำแหน่งงาน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

รายละเอียดงาน
– ควบคุมการ ประกอบอาหารประเภทต่างๆ เช่น อาหารบุฟเฟ่ต์, อาหารจัดเลี้ยง เป็นต้น รับผิดชอบในการจัดเตรียมวัตถุดิบ เพื่อใช้สำหรับปรุงอาหารประเภทต่างๆ รวมถึงรักษาคุณภาพและรสชาติตามมาตราฐานโรงแรมและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

————————-
ตำแหน่ง : Room Maid, Room Boy/Cleaner

รายละเอียดตำแหน่ง
เพศ ??: ชาย/หญิง
อายุ ??: อายุ 18 บริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เกิน 35 ปี
เงินเดือน?: 9,750 – 11,000
ประเภทงาน?: เต็มเวลา
วุฒิการศึกษา ?: ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์การทำงาน : 0 – 4 ปี
สถานที่ปฎิบัติงานที่จังหวัด : กรุงเทพ – ราชเทวี

ข้อกำหนด
1. สามารถเข้างานเป็นกะได้
2. มีใจรักในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
3. มีความซื่อสัตย์สุจริต , ละเอียดรอบคอบ
4. ขยัน อดทน รักความสะอาด
5. มีประสบการณ์ตรงในตำแหน่งงาน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

รายละเอียดงาน
– ดูแลทำความสะอาดห้องพักและบริเวณพื้นที่ของโรงแรมตามส่วนงานให้ได้ตามมาตราฐานโรงแรม จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักและตามที่ผู้เข้าพักต้องการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
————————-

ตำแหน่ง : General Engineer

รายละเอียดตำแหน่ง
เพศ ??: ชาย
อายุ ??: อายุ 18 บริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เกิน 40 ปี
เงินเดือน?: 10,000 – 12,000
ประเภทงาน?: เต็มเวลา
วุฒิการศึกษา ?: มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช., ปวส., ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ประสบการณ์การทำงาน : 1 – 2 ปี
สถานที่ปฎิบัติงานที่จังหวัด : กรุงเทพ – ราชเทวี
ข้อกำหนด
1. สามารถเข้างานเป็นกะได้
2. มีใจรักในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
3. ขยัน อดทน
4. มีความรู้พื้นฐานช่างทั่วไปและระบบทั่วไปภายในโรงแรม
5. มีประสบการณ์ตรงในตำแหน่งงาน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
6. มีเอกสารประกอบวิชาชีพตามตำแหน่งงาน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

รายละเอียดงาน
– รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงต่างๆ ภายในโรงแรม เช่น ไฟฟ้า แอร์ ประปา พื้นอาคาร ทาสี ฝ้าเป็นต้น ประสานงานกับแผนกอื่นๆ เช่น แม่บ้าน แผนกต้อนรับส่วนหน้า อาหารและเครื่องดื่มหรือส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการเข้าซ่อมบำรุง และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

————————-
ตำแหน่ง : Therapist

รายละเอียดตำแหน่ง
เพศ ??: หญิง
อายุ ??: อายุ 18 บริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เกิน 40 ปี
เงินเดือน?: 10,000 – 12,000
ประเภทงาน?: เต็มเวลา
วุฒิการศึกษา ?: ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์การทำงาน : 0 – 2 ปี
สถานที่ปฎิบัติงานที่จังหวัด : กรุงเทพ – ราชเทวี

ข้อกำหนด
1. สามารถเข้างานเป็นกะได้
2. มีใจรักในงาน

ติดต่อโรงแรม
ที่อยู่ : Bangkok Midtown Hotel 888 ถ.พระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
E-mail : HR@bangkokmidtownhotel.com, HR2@bangkokmidtownhotel.com
โทร : 02-0343888 (ติดต่อฝ่ายบุคคล)
แฟกซ์ : 02-0343801

About admin