วันเสาร์ , 30 กันยายน 2023
Breaking News

ผู้จัดจำหน่ายเชฟโรเลต เปิดรับสมัครพนักงานขาย และช่างเทคนิค จำนวนหลายอัตรา

ผู้จัดจำหน่ายเชฟโรเลต เปิดรับสมัครพนักงานขาย และช่างเทคนิค จำนวนหลายอัตรา

ผู้จัดจำหน่ายเชฟโรเลต เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวนหลายอัตรา
ตอบรับการขยายตัวของธุรกิจ ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

– พนักงานขาย
– ช่างเทคนิค

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
1. เพศชาย – หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา / ประกาศนียบัตร / ปริญญาตรี
3. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4. สามารถทำงานตามที่กำหนดได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1734

chevrolet-thailand-bb-recrutment-mh-12-07-2017

About admin