วันอาทิตย์ , 28 พฤศจิกายน 2021
Breaking News

พนักงานบริการ โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens

พนักงานบริการ โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens

พนักงานบริการ โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens

รายได้ :
• Part Time : ชั่วโมงละ 60-75 บาท
• Full Time : 15,000-20,000 บาท

คุณสมบัติ :
• พนักงานชาย
• บุคคลิกภาพ หน้าตาดี
• มีความรับผิดชอบ ตั้งใจ และความพยายาม
• สามารถทำงานเป็นกะได้
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่ 3 ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :
1. ประกันอุบัติเหตุ
2. ค่าเดินทาง (สำหรับกะดึก)
3. ค่าภาษา
4. บัตรชมภาพยนตร์ในเครือ
5. ประกันสังคม
6. ชุดพนักงาน
7. ทิป (ส่วนตัว)
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. ปรับเงินเดือนประจำปี
10. ค่าทันตกรรม
11. Incentive
12. ตรวจสุขภาพประจำปี
13. โบนัสประจำปี
14. ทุนการศึกษาบุตร
15. เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีฉุกเฉิน
16. หยุดพักร้อน และอื่นๆอีกมากมาย
17. ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว

สถานที่ :
• ห้างเซ็นทรัลแอมบาสซี่ เขตปทุมวัน (BTS เพลินจิต)

ติดต่อสอบถาม :
• Tel. 098-828-9083

ติดต่อสอบถามในเวลาทำการ 10.00-19.00 น.

About admin