วันพุธ , 18 กันยายน 2019
Breaking News

รับสมัคร Graphic Designer (Visual Merchandise)

รับสมัคร Graphic Designer (Visual Merchandise)

รับสมัคร Graphic Designer (Visual Merchandise)

รายได้
•18,000-25,000 บาท

สวัสดิการ
• ทำงาน 5 วัน ต่อสัปดาห์
• ประกันสังคม
• ค่ารักษาพยาบาล
• ประกันสุขภาพ (ประกันหมู่)
• ประกันชีวิต
• ค่าล่วงเวลา
• วันหยุดประจำปี 6-15 วัน / ปี (ขึ้นอยู่กับอายุงาน)
• ปรับเงินเดือนประจำปี
• โบนัสประจำปี
• ค่าเดินทาง
• ค่าโทรศัพท์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ออกแบบและตกแต่งช้อป หน้าร้าน, ออกแบบการวางสินค้าบนชั้นวางสินค้า โดยจัดทำ Perspective 3 มิติ
(Shop design, Shelf display design, Shelf display 3D perspective)
• ออกแบบป้าย สื่อโฆษณาสินค้า ทั้งแบบงานพิมพ์ และเพื่อโฆษณาผ่านช่องทาง Online ต่างๆ
(Media Design: Billboard, P.O.P., in-store media, social media)
• ควบคุม และติดตั้งสื่องานภาพต่างๆ พร้อมโครงสร้าง ณ สถานที่ได้ (ห้างสรรพสินค้า และสถานที่จัดงาน Sale Promotion)
• ถ่ายภาพสินค้า พร้อมแต่งภาพ เพื่อการจัดทำสื่อโฆษณาต่างๆ
• งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
• อายุตั้งแต่ 18-40 ปี
• ไม่จำกัดเพศ
• วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
• ประสบการณ์ด้านการทำงาน Graphic หรือ VM อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
• มีไอเดีย จินตนาการสูง ชอบเรียนรู้ มีความอดทนในการทำงาน
• มีความรู้พื้นฐานเรื่องงานพิมพ์
• มีทักษะด้านการถ่ายภาพ
• มีทักษะด้านโปรแกรมการแต่งภาพ เช่น Photo Shop, Illustrator เป็นต้น
• สามารทำงานล่วงเวลาได้
• สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้
• ถ้ามีประสบการณ์ในทีมงาน Organizer จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วันทำงาน
• วันจันทร์-วันศุกร์ (หยุดเสาร์ – อาทิตย์)
• เวลา : 08.00-17.00 น. หรือ 08.30-17.30 น.

ที่อยู่
• ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.

การเดินทาง
• สามารถเดินทาง โดย BTS ลงสถานีสุรศักดิ์

สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัว และประวัติการทำงาน (Resume, CV)
• E-mail : benjawakb@mapactive.co.th

มาที่ฝ่ายบุคคล บริษัท แมพ แอคทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

About admin