วันอังคาร , 26 มกราคม 2021
Breaking News

รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงาน โรงเรียนสอนดนตรี HARMON

รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงาน โรงเรียนสอนดนตรี HARMON

รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงาน โรงเรียนสอนดนตรี HARMON

รายได้
• ขั้นต่ำ 15,000 บาท
• โบนัส พิจารณาจากประสิทธิภาพของการทำงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
• ประสานงานระหว่าง นักเรียนและครู คลาสเรียนของนักเรียน
• การจัดตารางเรียนของนักเรียน และการนัดหมายคาบเรียน
• อธิบายคลาสเรียนของโรงเรียนแบบเบื้องต้น ต่อผู้ปกครอง
• การธุรการต่างๆ เช่น การจัดเก็บเอกสารที่เป็นสำคัญ
• การจัดเก็บข้อมูลสถิติการเข้าเรียนของนักเรียน (มีผลต่อโบนัส)

คุณสมบัติ
• เพศหญิง , อายุ 22-35 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี
• มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง และมีความอดทนอดกลั้นในการแก้ปัญหา
• มีความรักในงานบริการ
• มีความชื่นชอบในเสียงดนตรี
• สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ หรือภาษาอื่นๆ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่
• ซอยราชวินิตบางแก้ว ติดกับ ห้างเมกาบางนา

ติดต่อสอบถาม : คุณบัง
• Tel. 0818902250
• ID Line : bung25hours

สามารถส่ง Resume มาที่
• E-mail : harmonhoh@gmail.com

โรงเรียน HARMON เป็นสถาบันสอนดนตรีโดยการรวมตัวของกลุ่มศิลปินที่มีความตั้งใจที่จะสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ โดยต้องการที่จะนำเสนอด้วยทัศนะคติที่ดีต่อการเล่นดนตรีอย่างมีความรู้ และ ความสนุกสนานต่อตัวนักเรียน

About admin