วันอังคาร , 2 มิถุนายน 2020
Breaking News

รับสมัครพนักงานต้อนรับ ประจำ Here Hostel Bangkok

รับสมัครพนักงานต้อนรับ ประจำ Here Hostel Bangkok

รับสมัครพนักงานต้อนรับ ประจำ Here Hostel Bangkok

รายได้
1. Full Time : 15,000 บาท/เดือน
(ทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์)
***สวัสดิการ : ทิป + ค่า Incentive

2. Part Time : 500 บาท/กะ
(ทำงานอย่างน้อย 3 กะ/สัปดาห์)
***สามารถทำงานกะกลางคืนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษค่ะ

คุณสมบัติ
1. ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
2. สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี
3. รักงานบริการ มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ดี
4. ประสานงานกับเพื่อนร่วมงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้
5. จัดการงานระบบและเอกสารต่างๆ ได้
6. ช่วยเหลืองานและจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
7. สามารถทำงานเป็นกะได้

ระยะเวลาในการทำงาน
• 9 ชั่วโมง (รวมพัก 1 ชั่วโมง) / วัน

สถานที่
• Here Hostel Bangkok ถนนราชดำเนินกลาง พระนคร กรุงเทพฯ

ส่งประวัติการทำงานมาได้ที่
• E-mail : herehostel@gmail.com
• หรือ Tel. 062-689-8916 (k.แอน)

**ต้องการเฉพาะคนที่สามารถพร้อมทำงานได้ทันทีนะคะ

About admin