วันพุธ , 29 พฤศจิกายน 2023
Breaking News

รับสมัครพนักงานต้อนรับ ประจำ Here Hostel Bangkok

รับสมัครพนักงานต้อนรับ ประจำ Here Hostel Bangkok

รับสมัครพนักงานต้อนรับ ประจำ Here Hostel Bangkok

Part Time
• รายได้ 600 บ. / กะ

กะกลางคืน
• 21.00-06.00 น.

คุณสมบัติ
• ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
• สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี
• รักงานบริการ มีทัศนคติ มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงานกะดึกได้
• ประสานงานกับเพื่อนร่วมงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้
• จัดงานการเป็นระบบและเอกสารต่างๆได้
• ช่วยเหลืองาน และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้
• ต้องการเฉพาะคนที่สามารถพร้อมทำงานได้ทันที

พิกัด
• 196/3-8 ถนน ราชดำเนินกลาง พระนคร กรุงเทพฯ

สนใจส่งประวัติมาที่
• E-mail : herehostel@gmail.com

About admin