วันเสาร์ , 18 สิงหาคม 2018
Breaking News

Kerry Express รับสมัครพนักงานคัดแยกพัสดุ (จำนวน 100 อัตรา)

Kerry Express รับสมัครพนักงานคัดแยกพัสดุ (จำนวน 100 อัตรา)

Kerry Express รับสมัครพนักงานคัดแยกพัสดุ (จำนวน 100 อัตรา)

รายได้ :
• ช่วงทดลองงาน รวมกว่า 450-500 บาท/วัน
• หลังบรรจุรวมกว่า 15,000 บาท
• สวัสดิการประกันสังคม ประกันชีวิต โบนัส และอีกมากมาย

คุณสมบัติ :
• เพศ ชาย/หญิง , อายุ 18 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ม.3 ขี้นไป หรือเทียบเท่า
• ขยันอดทน รักความก้าวหน้า ซื่อสัตย์
• สามารถทำงานเป็นกะได้

ทำงานเป็นกะประจำ สามารถเลือกกะการทำงานได้ !!!
• เข้างาน 04.00-13.00น. + ot
• เข้างาน 15.00-24.00น. + ot
• เข้างาน 18.00-03.00น. + ot

เอกสารสมัครงาน
• รูปถ่าย 1 ใบ
• สำเนาบัตรประชาชน 3 ใบ
• สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
-สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
-สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ใบ

ปฏิบัติงานที่
• คลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ บางพลี สมุทรปราการ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
– คุณจักรพงษ์ 065-521-8624
– คุณจุฑา 065-507-863

เปิดรับสมัคร : ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 09.00 -14.00 น.
สัมภาษณ์ผ่าน ได้เริ่มงานทันที !

About admin