วันศุกร์ , 7 ตุลาคม 2022
Breaking News

บริษัท Kiera Selbe รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน

บริษัท Kiera Selbe รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน

บริษัท Kiera Selbe รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน

รายได้ :
• เริ่มต้น 13,000++ บ.

หน้าที่ :
• ติดต่อประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก บริษัท
• รับผิดชอบการจัดทำรายงาน รวมทั้งบันทึกสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
• รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เวลาทำงาน :
• วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00 – 17:00 น.

สถานที่ :
• แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.

ติดต่อสอบถาม :
• Tel : 097-214-4585
• Tel : 02-007-6300

ส่งประวัตมาที่
• E-mail : Official@kieraselbe.com

About admin