วันจันทร์ , 20 มีนาคม 2023
Breaking News

Louis Vuitton เปิดรับสมัครพนักงานขาย

Louis Vuitton เปิดรับสมัครพนักงานขาย

Louis Vuitton เปิดรับสมัครพนักงานขาย

Louis Vuitton (LVMH)
Hiring Now…

CLIENT ADVISOR / SENIOR CLIENT ADVISOR
For more than 150 years, men and women at Louis Vuitton have shared the same spirit of excellence and passion, reaffirming their expertise every day, the world over. With us, every career is a journey, filled with excitement and challenge, desire and daring. There is no better way to reveal your potential. Explore, Develop, Innovate, Create… Every journey is unique. Today, Louis Vuitton invites you to discover your own.

DUTIES & RESPONSIBILITIES:
• Drive and achieve individual and team objectives and be accountable for sales results
• Welcome every Client and provide the best Client experience
• Advise Clients across the Brand and all product categories
• Engage with Clients to develop long-term relationships, leveraging different clienteling tools, in order to foster Brand loyalty
• Perform as a team-player, participate in all activities contributing to the overall objectives of the store
• Learn and master Brand and product knowledge

Working Place : Bangkok

Apply Now : http://www.staffers-th.com/lv2018/

About admin