วันพฤหัส , 8 ธันวาคม 2022
Breaking News

งาน part time ห้องสมุด สำหรับ นักเรียน นักศึกษา อายุ 16-23 ปี ชั่วโมงละ 40 บาท

งาน part time ห้องสมุด สำหรับ นักเรียน นักศึกษา อายุ 16-23 ปี ชั่วโมงละ 40 บาท

 

งาน part time ห้องสมุด สำหรับ นักเรียน นักศึกษา อายุ 16-23 ปี ชั่วโมงละ 40 บาท อุทยานการเรียนรู้ (TK park) เปิดรับสมัครนักเรียน / นักศึกษา ผู้ที่มีใจรักห้องสมุด ทำเป็น งาน part time ช่วงปิดเทอม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ TK team ช่วยงานห้องสมุด ดูแลห้องสมุดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย แนะนำการค้นหาหนังสือแก่ผู้ใช้บริการ หากน้องๆสนใจ งาน part time ห้องสมุด สำหรับ นักเรียน นักศึกษา รีบติดต่อมาได้เลยคะ

คุณสมบัติ :
1. นักเรียน / นักศึกษา อายุ 16 – 23 ปี
2. กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – ปริญญาตรี

ทักษะสำคัญ :
1. รู้จักตัวอักษรภาษาไทย และภาษาอังกฤษครบทุกตัวอักษร
2. เรียงลำดับตัวเลขได้ดี – ดีเยี่ยม
3. อดทน มีวินัย พร้อมเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ และใจรักงานบริการ

ช่วงเวลาทำงาน :
วันอังคาร – ศุกร์ ช่วงเย็นหลังเลิกเรียน – 20.00 น. หรือ วันที่ไม่มีเรียน เวลา 12.00 – 20.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 12.00 – 20.00 น.

ค่าตอบแทน :
ชั่วโมงละ 40 บาท (ไม่รวมเวลาพักกลางวัน) หรือวันละ 280 บาท

ขอรับใบสมัครได้ที่ : เคาน์เตอร์บริการ (ด้านใน) อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์

หลักฐานที่ต้องใช้ :
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
3. ขอให้น้องๆ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และขอเบอร์โทรศัพท์ / อีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้ เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ติดต่อ : พี่เป้ / พี่ฝ้าย
โทรศัพท์ : 02-2574300 ต่อ 113, 120

About admin