วันอังคาร , 10 ธันวาคม 2019
Breaking News

งาน Part Time Staff คอยต้อนรับลูกค้า (วันละ 1,000 บาท)

งาน Part Time Staff คอยต้อนรับลูกค้า (วันละ 1,000 บาท)

งาน Part Time Staff คอยต้อนรับลูกค้า (วันละ 1,000 บาท)

รายละเอียด :
• พูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (ถ้าพูดภาษากาตาล็อคได้ด้วยจะดีมาก)
• ค่าแรงวันละ 1,000 บาท
• ทำงานวันที่ 6-7 ก.ค. 62
• เวลาทำงาน 10:30 – 19:30 น. (พัก 1 รอบ 1 ชม.)

ลักษณะงาน (ยืนประจำบูธที่ธนาคาร)
• คอยต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการ…….ที่ธนาคาร (ไม่ใช่งานขาย)
• พูดคุยกับลูกค้าทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ สอบถามข้อมูล แนะนำโปรโมชั่น สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด
• ช่วยประกอบบูธ และยกของนิดๆหน่อยๆ และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

*** ขอคนยิ่มแย้มแจ่มใส กล้าพูดกล้าคุย ไม่เขิลอาย มีความรับผิดชอบต่องาน ไม่ติดโทรศัพท์ ทำงานตรงต่อเวลา ไม่เรื่องเยอะ ไม่เรื่องมาก ไม่หาคนแทน ทำงานครบจบตามที่แจ้ง ทำงานเสร็จรับเงินวันสุดท้าย

สถานที่ :
• Seacon square ศรีนครินทร์

คุณสมบัติตรงส่งรายละเอียดดังนี้
1. รูปถ่าย 4 ใบ
2. ประวัติการทำงาน
3. คลิปเสียง หรือคลิปวิดีโอ ภาษาอังกฤษ แนะนำตัว และอื่นๆ

*** ปิดรับสมัครคะ ***

About admin