วันเสาร์ , 22 กุมภาพันธ์ 2020
Breaking News

งาน Part Time STAFF งาน RoboCup Asia-Pacific (วันละ 1000-1500 บาท)

งาน Part Time STAFF งาน RoboCup Asia-Pacific (วันละ 1000-1500 บาท)

งาน Part Time STAFF งาน RoboCup Asia-Pacific (วันละ 1000-1500 บาท) งานมหกรรมการแสดงโชว์หุ่นยนต์ระดับประเทศ โดยผู้สนบับสนุนมากมาย เปิดรับน้องๆที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ทำงาน Part Time ช่วงระหว่างวันที่ 11-18 ธันวาคม 2560 เข้ามาสัมภาษณ์ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ศูนย์ฯสิริกิติ์

งาน Part Time STAFF งาน RoboCup Asia-Pacific (วันละ 1000-1500 บาท)

รายละเอียดของงาน
รับสมัคร Temporary Staff (สื่อสารภาษาอังกฤษ) งาน RoboCup Asia-Pacific 2017
• วันที่ 11-13 ธันวาคม 2560 ณ สนามบินนานาชาติ
• วันที่ 12-14 ธันวาคม 2560 ณ ไบเทค บางนา
• วันที่ 12-18 ธันวาคม 2560 ณ ไบเทค บางนา

(ค่าจ้างวันละ 1,000-1,500 บาท)

*สถานที่และเวลาการทำงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รายละเอียดงาน
• ติดต่อประสานงานกับผู้จัดงาน และชาวต่างชาติผู้เข้าร่วมงาน เพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น
• ประจำตามจุดต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน
• ช่วยจัดกิจกรรมและช่วยประชาสัมพันธ์ภายในงาน
• แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี
• กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก
• สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดัน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีได้
• มีความรับผิดชอบ บุคลิกภาพดีและรักงานบริการ

เอกสาร :
1) รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2) สำเนาบัตรประชาชน
3) สำเนาทะเบียนบ้าน
4) สำเนาผลการศึกษา หรือ Transcript ล่าสุด (สามารถปริ้นท์จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยได้)

ขั้นตอนการสมัคร
1. ลงทะเบียนที่ www.jobs.nccserv.com
2. เข้ามาสัมภาษณ์ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ศูนย์ฯสิริกิติ์
วันที่ 13-18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30-16.00 น.

ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 02-229-3666-7
Line : jobsncc

About admin