วันจันทร์ , 3 สิงหาคม 2020
Breaking News

งาน Part Time PC งาน Mobile Expo (วันละ 600 บาท)

งาน Part Time PC งาน Mobile Expo (วันละ 600 บาท)

งาน Part Time PC งาน Mobile Expo (วันละ 600 บาท)

รายละเอียด :
• พนักงานรายวัน วันละ 600 บาท + Inventive
• สถานที่ : ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ
• วันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2562

หลักฐานการสมัคร :
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. วุฒิการศึกษา

ติดต่อ : คุณ ศิริพร
Tel. 02-314-4142-3 ต่อ 405 / 090-907-0961
E-mail : siriporn@banleong.com.sg

About admin