วันพฤหัส , 13 มิถุนายน 2024
Breaking News

รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายจัดซื้อ (Products Brand)

รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายจัดซื้อ (Products Brand)

รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายจัดซื้อ (Products Brand)

รายได้
• 16,000-18,000 บาท/เดือน

ขอบเขตและความรับผิดชอบ
• สร้าง Master Data ในโปรแกรม SAP
• รับผิดชอบเกี่ยวกับกระบวนการสั่งซื้อสินค้าเพื่อจัดจำหน่าย (issue PO, Sales Order, print barcode and follow up delivery)
• รับผิดชอบกระบวนการบันทึกราคาสินค้า, เปลี่ยนแปลงราคาสินค้าตามที่ห้างสรรพสินค้ากำหนด
• รับผิดชอบการจัดเตรียมสินค้าในส่วนงานเอกสารและข้อมูล ตลอดจนกระบวนการจัดส่งสินค้าไปยังสาขาต่างๆตามระยะเวลาที่กำหนด
• ประสานงานพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกับฝ่ายควบคุมคลังสินค้า และการขนส่ง (Inventory & Logistic) เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อตลอดจนจัดส่งสินค้ามีประสิทธิภาพสูงที่สุด
• รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Merchandise Planning Manager)
• จัดเตรียมข้อมูลและรายงานการจัดซื้อต่างๆด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ในฟังก์ชั่นต่างๆ อาทิเช่น สูตรขั้นพื้นฐาน, Vlookup, Pivot Table เป็นต้น)

คุณสมบัติ
• จบการศึกษาในระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือมีประสบการณ์ 1-2 ปี ในการทำงานด้านจัดซื้อ, ธุรการ
• สามารถใช้ Microsoft Excel ได้ดี
• สามารถทำงานล่วงเวลาได้
• ขยัน, ซื่อสัตย์ มีทัศนคติที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
• มีความรับผิดชอบ
•ท หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วัน/เวลา ทำงาน :
• จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 หรือ 08.30 – 17.30 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน :
• อาคาร ไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. (BTS สถานีสุรศักดิ์)

สนใจสมัครงาน กรุณาส่ง Resume มาที่
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท แมพ แอคทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
Email Address : benjawakb@mapactive.co.th

About admin