วันอังคาร , 7 กรกฎาคม 2020
Breaking News

รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษหรือคณิตศาสตร์ (Part Time)

รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษหรือคณิตศาสตร์ (Part Time)

รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษหรือคณิตศาสตร์ (Part Time)

ค่าตอบแทน :
• ชั่วโมงละ 200-300 บาท
• วันเสาร์ (สถานที่สอนใกล้มหาวิทยาลัยรังสิต)

รายละเอียด :
• สอนระดับ อ.3 – ม.6 (ทางสถาบันจะกำหนดระดับชั้นการสอน ให้เหมาะสมกับคุณครู) สถาบันมีหลักสูตร แผนการสอน สื่อการสอน และหนังสือเรียนของทางสถาบันจัดให้ เพื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ :
• เพศหญิง อายุ 23 – 33 ปี
• ปริญญาตรีหรือโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ทางภาษาอังกฤษดีทั้ง Conversation และ Grammar (ครูสอนภาษาอังกฤษ)
• มีความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี สามารถถ่ายทอดวิธีการคิดเลขได้ดี (ครูสอนคณิตศาสตร์)
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สนใจส่ง Resume ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ พร้อมติดรูปถ่าย
• มาที่ Line ID : 0865662475

(กรุณาระบุว่าสมัครครูภาษาอังกฤษหรือครูคณิตศาสตร์ด้วยค่ะ)

หรือโทร 086-5662475

ตั้งอยู่ที่ :
• WoodRoof Apartment 1/116-117 ม.1 ถ.ประจิม ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ขออนุญาต งดสอบถามข้อมูลการสมัครงานในวันเสาร์ เนื่องจากมีจำนวนผู้ปกครองหนาแน่น
ส่ง resume แล้วกรุณารอติดต่อกลับ ไม่เกิน 3 วัน ขอบพระคุณค่ะ
สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลสถาบันได้ที่
• Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/sanookkidsbyenglishathome/
• Location : https://goo.gl/maps/qe8wqdNtwHvusXrEA
(WoodRoof Apartment 1/116-117 ม.1 ถ.ประจิม ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี)

โดยสถาบันมีเกณฑ์การสัมภาษณ์ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. สัมภาษณ์ (ครูภาษาอังกฤษสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ)
2. ทำ Test ข้อเขียน
3. ทดสอบสอน ( ในห้องเรียนจริง )

Sanook Kids เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษอีกหนึ่งสาขาของ English@home ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน

About admin