วันอังคาร , 2 มิถุนายน 2020
Breaking News

งาน Part Time – Full Time ร้านอาหาร SHUUSHABU

งาน Part Time – Full Time ร้านอาหาร SHUUSHABU

งาน Part Time – Full Time ร้านอาหาร SHUUSHABU

1. พนักงานเสริฟ์
• ดูแลลูกค้า และความสะอาดในร้าน แคชเชียร์

Full Time :
เริ่มต้น 9,000 บาท + คอมมิชชั่น
รับ 2ตำแหน่ง หยุดอาทิตย์ละ 1วัน เลือกทำตามกะเวลาด้านล่าง ทำงาน 8ชั่วโมง พัก 1 ชั่วโมง
• 10.00 – 19.00
• 14.00 – 23.00

Part time : ชั่วโมงละ 50 บาท
• 10.00 – 14.00
• 18.00 – 22.00

คุณสมบัติ :
• ขอผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานบริการ
• อายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป
• มีบุคคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และตรงต่อเวลา
——————————————————————————

2. รับสมัคร ผู้จัดการร้าน

เงินเดือน :
• 20,000 – 30,000 บาท

รายละเอียด :
• ดูแลความรับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพ และมาตรฐานการต้อนรับ และการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้ถูกสุขอนามัย
• ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิดศูนย์อาหาร ในแต่ละวัน
• กำหนดการจัดผังโต๊ะ เก้าอี้ให้เหมาะสมกับการบริการของพนักงาน โดยให้มีทางเดินที่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
• ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ และติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ
• ใช้ดุลยพินิจ ท่าทาง และคำพูดที่เหมาะสมในการแก้ไขสถานการณ์อันเกิดจากผู้รับบริการ เช่น เมาสุรา, ส่งเสียงดัง, และการทะเลาะกับผู้รับบิการรายอื่นๆ เป็นต้น
• ตรวจสอบตารางการทำงานของพนักงาน เพื่อให้มีบุคลากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
• สังเกตและบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนที่รับผิดชอบ
• ควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• ทำสรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เช่น ผลการปฏิบัติงาน, ปัญหาและการแก้ไข, รายงานการขายและ stock สินค้าของแผนก Beverage และรายงานจำนวนภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ และชำรุดเสียหาย เป็นต้น
• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
• ส่งเสริมและฝึกอบรม พร้อมให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในกฎระเบียบตามที่กำหนด
• จัดสรรแบ่งงานให้กับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• สามารถดูแลภาพรวมของงานบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าสูงสุด
• ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ทำงาน :
• ร้าน Shuushabu โครงการ int’intersect 982, ถนน พระราม3, แขวง บางโพงพาง เขต ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120

ติดต่อสอบถาม :
• เบอร์ติดต่อ 096-563-6395 (โทรติดต่อมาเลย)

สามารถ walk in สมัครได้ที่ร้าน
• วันจันทร์-อาทิตย์ : ร้านเปิด 10 โมงเช้า
** ตำแหน่งอื่นให้เขียนใบสมัครได้ที่ร้านค่ะ

บริษัท ชูว์ฟู๊ดแอนมาเก็ตติ้ง จำกัด
เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา

About admin