วันอังคาร , 26 มกราคม 2021
Breaking News

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน (รายได้ 18,900 บาท)

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน (รายได้ 18,900 บาท)

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน (รายได้ 18,900 บาท)

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้มีการประกาศเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิต่างๆ รวม 40 อัตรา โดยเปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดังต่อไปนี้

1.ฝ่ายบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,830 บาท
– คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาโลจิสติกส์ หรือปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทางด้านนวัตกรรม หรือปริญญาโทสังคมศาสตร์ ทางด้านการจัดการนวัตกรรม

2.ฝ่ายบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร ส่วนควบคุมและบริหารโครงการ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,830-18,900 บาท
– คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.ฝ่ายบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร ส่วนวิชานวัตกรรมและการวิจัย จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
– คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาโลจิสติกส์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ ทางด้านนวัตกรรม หรือปริญญาตรี สังคมศาสตร์ ทางด้านการจัดการนวัตกรรม

4.ฝ่ายบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร ส่วนควบคุมและบริหารโครงการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-15,890 บาท
– คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและการกำกับดูแล ส่วนกลยุทธ์ดิจิทัล จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-15,890 บาท
– คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและการกำกับดูแล ส่วนสถาปัตยกรรมโซลูชั่นดิจิทัล จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-15,890 บาท
– คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

7.ฝ่ายพัฒนาโซลูชั่นดิจิทัล จำนวน 9 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-15,890 บาท
– คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

8.ฝ่ายพัฒนาสินค้าและบริการดิจิทัล จำนวน 14 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-15,890 บาท
– คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

9.ฝ่ายการขายและการตลาด ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ/โลจิสติกส์ จำนวน 1 อัตรา
– คุณวุฒิปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติธุรกิจและประกันภัย

10.ฝ่ายสื่อสารการตลาด จำนวน 1 อัตรา
– คุณวุฒิปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์

11.ฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
– คุณวุฒิปริญญาตรีบริการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

12.ฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
– คุณวุฒิปริญญาตรีเภสัชศาสตร์

13.ฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

14.ฝ่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา
– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า

15.ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา จำนวน 1 อัตรา
– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างสำรวจ

16.หน่วยงานต่างๆ จำนวน 2 อัตรา
– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

ใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่นี่ : สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.com หรือ job.thailandpost.com ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

-ขอขอบคุณ ไปรษณีย์ไทย

About admin