วันพฤหัส , 13 มิถุนายน 2024
Breaking News

รับสมัครพนักงานขนส่ง (รายได้รวม 15,000 บาท)

รับสมัครพนักงานขนส่ง (รายได้รวม 15,000 บาท)

รับสมัครพนักงานขนส่ง (รายได้รวม 15,000 บาท)

คุณสมบัติ :
1. เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. มีมอเตอร์ไศต์ส่วนตัวและใบขับขี่หมดหมดอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
4. สุภาพ อ้อนน้อม รักษากฎระเบียบการจราจร
5. ตรงต่อเวลา เคารพต่อระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ
6. ถ้ามีความรู้ด้านงานช่างและมีใบขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบทั่วไป :
1. รับ-ส่งเอกสารทั่วไป วางบิล เก็บเช็ค จ่ายเช็ค และรับ-ส่งสินค้าอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานเสมอ
3. จัดกรดูแลสินค้าในความรับผิดชอบระหว่างขนส่งให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด เสียหาย
4. เคารพกฏหมายการจราจร

หน้าที่รับผิดชอบเพิ่มเติม :
1. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริษัทและอุปกรณ์การใช้งานทั่วไปในคลังสินค้า
2. ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการขนย้าย จัดวาง และตรวจนับสินค้า

ลักษณะงาน :
1. ทำงาน 5.5 วันต่อสัปดาห์
2. วิ่งรถในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

*** สวัสดิการมากมาย

ติดต่อสอบถาม :
Tel. 02-692-9777 ต่อ 107
ID Line : @hrkoithailand

 

 

About admin