วันพฤหัส , 30 พฤษภาคม 2024
Breaking News

บริษัท ยูฟิคอน จำกัด รับสมัครพนักงาน หลายอัตรา

บริษัท ยูฟิคอน จำกัด รับสมัครพนักงาน หลายอัตรา

บริษัท ยูฟิคอน จำกัด รับสมัครพนักงาน หลายอัตรา

ตำแหน่ง
1. พนักงานขาย (Contract 6 months)

สถานที่
• iStudio แฟชั่นไอส์แลนด์
• iStudio เดอะมอล์งามวงค์วาน
• U Store ม.สยาม
• U Store รพ.ศิริราชปิยมหาการุณย์

รายละเอียดงาน
• ให้คำแนะนำ และเสนอขายสินค้าภายในร้าน
• แก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดจากการใช้งานได้
• จัดเตรียมพื้นที่ขายให้พร้อมแก่การบริการ
——————–

2. พนักงานแคชเชียร์ (Contract 6 months)

สาขาที่รับ
• iStudio เดอะมอล์งามวงค์วาน

หน้าที่
• ให้คำแนะนำในการจ่ายเงินสด บัตรเคดิต ให้กับลูกค้า
• ออกใบกำกับออกภาษี ใบมัดจำ ในเสนอราคา หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำและตรวจสอบสรุปรายการขายสินค้าประจำวัน
• ดูแลรับผิดชอบในการรับการชำระเงินจากลูกค้า
——————–

3. พนักงานต้อนรับ (Contract 6 months)

สาขาที่รับ
• iStudio แฟชั่นไอส์แลนด์
• iStudio เดอะมอล์งามวงค์วาน

หน้าที่
• ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
• จัดลำดับคิวในการให้บริการ
• เชิญชวนลูกค้าเข้าร่วมฟังการสาธิตการใช้สินค้าที่ทางร้านจัดขึ้น
• สำรวจข้อมูลลูกค้าที่เข้ามาร่วมกิจกรรมและส่งรายงานประจำวัน
• เชียร์ขายอุปกรณ์เสริมภายในร้าน
——————–

4. Customer Support (Contract 6 months)

สาขาที่รับ
• iMedic แฟชั่นไอส์แลนด์

รายละเอียด
• ให้บริการลูกค้าในด้านการใช้งานผลิตภัณฑ์
• ให้บริการหลังการขายในด้านเทคนิคการใช้งานต่างๆ
• ออกเอกสารจัดเก็บข้อมูลส่วนของลูกค้าที่มาใช้บริการ
• สรุปรายงานประจำวัน

คุณสมบัติ
• อายุ 20 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
• รับนักศึกษาจบใหม่
——————–

5. ผู้จัดการสาขา

สาขาที่รับ
• iStudio เดอะมอล์งามวงค์วาน

รายละเอียดงาน
• ควบคุณภาพความเรียบร้อยของสาขา
• บริหารจัดการกำลังคน แบ่งงาน และจัดตารางเข้างานของพนักงานในร้านอย่างเหมาะสม
• บริหารจัดการสินค้าคงเหลือ โดยตรวจรับสินค้า และทำการรับสินค้าเข้าระบบ
• แก้ไขปัญหาร้องเรียนจากลูกค้า
• วางแผนกำหนดการจัดกิจกรรม (Store Activity) ภายในร้าน
• ดูแลการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนกิจกรรมทางการตลาดของสาขา

คุณสมบัติ
• ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
• วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
• มีภาวะความเป็นผู้นำสูง สามารถปกครองและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี
• สามารถวางแผนงาน, ควบคุมงาน และปรับปรุงงาน เพื่อนำพาให้ทีมงานไปถึงเป้าหมายที่กำหนด
• มีทักษะในการนำเสนอ, การสอนงาน
• สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
• ซื่อสัตย์, มีวินัย และมีความรับผิดชอบ
• มีประสบการณ์ด้านงานผู้จัดการร้าน 1- 2 ปีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ด้านงานผลิตภัณฑ์ของ Apple จะพิจารณาเป็นพิเศษ
——————–

6. ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

สาขาที่รับ
• iStudio แฟชั่นไอส์แลนด์

รายละเอียดงาน
• ดูแลความเรียบร้อยของสาขา
• ผลักดันยอดขายของสาขา
• ร่วมวิเคราะห์แนวโน้มการตลาด คู่แข่ง และพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า กับผู้จัดการสาขา
• จัดตารางงานของพนักงานในสาขา
• ผลักดันทีม และพัฒนาศักยภาพของพนักงานในสาขา
• ควบคุมดูแลสินค้าคงเหลือ รวมทั้งการจัดวางให้เป็นระเบียบ
• แก้ไขปัญหาร้องเรียนจากลูกค้า

คุณสมบัติ
• ไม่จำกัดเพศ
• ระดับปริญญาตรี
• มีทักษะการสื่อสาร และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• มีภาวะผู้นำและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการปฎิบัติงานได้
• มีความรู้ด้านการบริหารยอดขาย และผลิตภัณฑ์ Apple
• มีประสบการณ์ในการดูแลหน้าร้านอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
• มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมพื้นฐาน Computer, Smartphone,Tablet และอุปกรณ์ต่อพ่วง IT ฯลฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
——————–

ติดต่อสอบถาม
• Tel : 061-420-2263
• Tel : 080-780-5577
• ID Line : uficonjob

About admin