วันอังคาร , 7 กรกฎาคม 2020
Breaking News

รับสมัครอาสาสมัคร รับฟังความคิดเห็น (ทำแถวๆบ้าน)

รับสมัครอาสาสมัคร รับฟังความคิดเห็น (ทำแถวๆบ้าน)

รับสมัครอาสาสมัคร รับฟังความคิดเห็น (ทำแถวๆบ้าน)

ลงพื้นที่ในหลายจังหวัด (พื้นที่ละแวกบ้าน)
เพื่อสำรวจรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่

รายละเอียดงานมีดังนี้
1.เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
2.สัมภาษณ์ทุก ๆ สัปดาห์ วันใดก็ได้ที่สะดวก โดยต้องเก็บทั้งหมด 3 คน คละเพศและอายุ
(หากเกิน 3 คนต่อ 1 อาทิตย์จะไม่ถูกคำนวณให้ค่าตอบแทน)
3.เก็บข้อมูลในเขตพื้นที่ที่กำหนด ห้ามเก็บข้ามเขตที่กำหนด
4.ค่าตอบแทนจะแบ่งให้เป็น 3 งวดคือ
4.1 งวดแรก จำนวน 300 บาท วันเริ่มงานวันแรก
4.2 งวดที่ 2 จำนวน 500 บาท ช่วงต้นเดือนมกราคม 2562
4.3 งวดที่ 3 จะคำนวณตามจำนวนที่เก็บได้ โดยจะให้หลังวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

*จะให้ทยอยเก็บ/สัมภาษณ์สัปดาห์ละ 3 ราย ต่อเนื่อง 12 สัปดาห์ โดยให้ค่าตอบแทน ชุดละ 40 บาท
ซึ่งแบบสอบถามมีความยาวประมาณ 10-15 นาที ในกรณีที่สนใจ จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติงานในขั้นต่อไปค่ะ
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงและจะแจ้งให้ทราบภายหลัง*

1. ภาคกลางและภาคตะวันออก
• Line : Gummygusz
• โทร 092-264-7291 (พลอย)

2. ภาคเหนือ
• Line : sirinyaaah
• โทร 090-520-1832 (แนน)

3. ภาคใต้และภาคอีสาน
• Line : kamemaphat_huailuek
• โทร 098-978-4630

About admin