วันอังคาร , 2 มิถุนายน 2020
Breaking News

รับสมัครเจ้าหน้าที่ระดมทุนเพื่อสังคม (เริ่มต้น 500 บาท/วัน)

รับสมัครเจ้าหน้าที่ระดมทุนเพื่อสังคม (เริ่มต้น 500 บาท/วัน)

รับสมัครเจ้าหน้าที่ระดมทุนเพื่อสังคม (เริ่มต้น 500 บาท/วัน)

รายได้ :
• เริ่มต้น 500 บาท/วัน
•+ ค่าเดินทางทุกวัน
• + Incentive

วัตถุประสงค์ :
• เพื่อช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ได้รับผลการทบจาก HIVและเอดส์

รูปแบบ :
• ทำงานเป็นทีม โดยการหาผู้บริจาคเป็นเงินสดครั้งเดียวและออกใบลดหย่อนภาษีได้เลยทันที
• ทำงาน : 20 วัน/เดือน
• การเติบโต : ตามสายงานที่เปิดกว้าง
• การเติบโตอย่างยั่งยืน : เป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมโดยองค์กรให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

คุณสมบัติที่ต้องการ
1. พร้อมปรับตัวและเปิดกว้างเรียนรู้ในสิ่งใหม่

ติดต่อสอบถาม :
• Add Line : bookmac
• Tel. 097-115-8501 (P’Mac)

About admin