วันพุธ , 29 พฤศจิกายน 2023
Breaking News

บริษัท D Dance Thailand เปิดรับสมัครพนักงาน

บริษัท D Dance Thailand เปิดรับสมัครพนักงาน

บริษัท D Dance Thailand เปิดรับสมัครพนักงาน

ตำแหน่ง
1. เจ้าหน้าที่โรงเรียน

เงินเดือน
• 12,000-20,000 บ.

คุณสมบัติ
• วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
• มีความสามารถในการบริหารจัดการตารางเรียน ตารางครู และนักเรียนได้ดีมาก (Prioritizing and organizing)
• มีความสามารถด้านการประสานงาน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และหน่วยงานภายนอก
• บุคลิกภาพดี มีความคล่องตัว ทำงานรวดเร็ว รักงานบริการ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
• ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ดี
• หากสามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
———————-

2. Sale Executive

เงินเดือน
• 15,000-20,000 บ. + คอมมิชชั่น

คุณสมบัติ
• วุฒิ ม.6 หรือ เทียบเท่าขึ้นไป
• มีความสามารถด้านการขาย
• สุภาพ มีมารยาทดี
• สามารถทำแผนขายรายเดือนทั้งทาง off line และ online
• วางแผนหาช่องทางส่งเสริมการขายได้
• สามารถปิดการขายได้ตามแผนกำหนดและสามารถตรวจสอบได้
• มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ดี
• เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์และปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความตั้งใจ
• มีความรู้เรื่องการเต้น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
———————-

3. Digital Marketing

เงินเดือน
• 18,000-25,000บ.

คุณสมบัติ
• ปริญญาตรี ด้านการตลาด หรือเกี่ยวข้อง /หรือมีประสบการณ์
• มีความรู้และประสบการณ์ในการทำโฆษณาบน online platform ต่างๆ สามารถยิงแอด รวมถึงบริหารและควบคุมงบประมาณได้เหมาะสม
• มีประสบการณ์ digital marketing การตลาดออนไลน์ สามารถคิด และจัดทำ content ให้เหมาะสมกับช่องทางต่างๆ
• สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุง ให้เหมาะสมกับ platform ต่างๆ
• มีทักษะในการวางแผนการทำงาน รวมถึงทักษะสื่อสาร ประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
• สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง
———————-

4. Video and Graphic Editor

เงินเดือน
• 18,000-25,000 บ.

คุณสมบัติ
• มีความรู้ ความเข้าใจรูปแบบ content ของแต่ละ platform
• ชอบถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ และตัดต่อได้อย่างน่าสนใจ
• สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อ Premier pro ได้เป็นอย่างดี
• มีไอเดียใหม่ๆสำหรับทำ video ลง platform ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
• สามารถจัดฉาก และไฟ ให้เหมาะสมกับรูปแบบงานได้เป็นอย่างดี
• มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
• สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง
• ชอบฟังเพลง และอัพเดตเทรนด์ของดนตรีอย่างสม่ำเสมอ
———————-

5. Creative

เงินเดือน
• 18,000-25,000 บ.

คุณสมบัติ
• สร้างสรรค์งานได้ตรงตามแนวทางของบริษัท และเหมาะสมกับเทรนด์ในปัจจุบัน
• วิเคราะห์แบรนด์ และวางแนวทางของแบรนด์ได้ตรงตามความต้องการของตลาด
• สามารถใช้โปรแกรมกราฟิกได้ (PS, Ai etc.) และทำ Presentation ได้อย่างชำนาญ
• มีทักษะการบริหารจัดการได้ดี ทำงานในระยะเวลาจำกัดได้ และมีความรับผิดชอบงานสูง
• สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
• ชอบฟังเพลง และวงการศิลปะ
———————-

สถานที่
• ออฟฟิศ ตั้งอยู่ที่โครงการ RCA พระราม 9 ห้วยขวาง

สนใจส่งประวัติที่
• E-mail : hrddance2020@gmail.com

About admin