วันอังคาร , 14 กรกฎาคม 2020
Breaking News

รับสมัครพนักงานบริการสายการบิน (วันละ 487-515 บาท)

รับสมัครพนักงานบริการสายการบิน (วันละ 487-515 บาท)

รับสมัครพนักงานบริการสายการบิน (วันละ 487-515 บาท)

โอกาสดีมาถึงแล้ว บริษัทจัดหางาน เอเอสเอ็ม โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
เปิดรับสมัคร พนักงานจำนวนมาก ทำงานในสนามบิน สุวรรณภูมิ อาคารสำนักงาน โรงแรม

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครดั้งนี้
1. เจ้าหน้าที่บริการสายการบิน (Flight)
• รายได้ 487-515 บาท/วัน
• อายุ 25-35 ปี
• วุฒิ ม.6 กศน. , ปวช.- ขึ้นไป
• ทำงาน 12 ชม.

2. เจ้าหน้าที่ตรวจค้นผู้โดยสาร (X-RAY )
• รายได้ 514-587 บาท / วัน
• อายุ 22-40 ปี
• วุฒิ ม.6 (สามัญ) , ปวช.- ป.ตรี ขึ้นไป
• ทำงาน 12 ชม.

3. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โรงแรม อาคาร สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า คอนโด ธนาคาร คลังน้ำมัน ปตท.
• รายได้ 507-565 บาท/ วัน
• อายุ 20 -50 ปี
• วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
• ทำงาน 12 ชม.
• ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน

สวัสดิการ
• ฟรี อาหาร ระหว่างฝึกอบรม
• ฟรี รถรับ ส่ง ตลอดอายุงาน
• ฟรี เครื่องแบบพนักงาน เมื่อทำงานครบ 1 ปี
• ฟรี ตรวจสุขภาพประจำปี
• ฟรี เปิดบัญชีธนาคาร + ATM
• ได้ค่าจ้าง วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน / ปี
• ได้ค่าจ้าง ลาอุปสมบท / ลาแต่งงาน
• ได้ค่าจ้าง ลาร่วมพิธีงานศพบุคคลในครอบครัว
• ได้ค่าจ้าง ลาป่วย ถูกต้องตามเงื่อนไข
• ได้ค่าจ้าง ลาคลอด / ลาราชการทหาร
• เบี้ยขยัน 1000 บาท/เดือน (ไม่ขาดงาน ลางาน )
• โบนัสประจำปี
• กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
• โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย / เช่าซื้อรถยนต์
• มีการปรับตำแหน่งและค่าจ้าง ตามระยะเวลาทำงาน
• เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม
• กรณีพนักงานถึงแก่กรรม ได้รับเงินช่วยเหลือ 5 เท่า
• ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 200,000 บาท (ภาคสมัครใจ)
• ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี
• ลากิจ 8 วัน/ปี

ติดต่อสอบถาม :
• Tel. 080-173-8671 สมุทร เจ้าหน้าที่สรรหาบุคคลากร
• ID Line : smut34

About admin