วันพฤหัส , 30 มิถุนายน 2022
Breaking News

รับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ (Full Time)

รับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ (Full Time)

รับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ (Full Time)

ค่าตอบแทน :
• วันละ 500 บาท

รายละเอียด :
• ให้คำปรึกษา / ตอบคำถามเกี่ยวกับระบบของบริษัท
• กรอกข้อมูลและพิจารณาข้อมูลในระบบของบริษัท
• ติดต่อประสานงานกับทางลูกค้า และหน่วงงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำเอกสารของโครงการ และรายงานประจำเดือนเพื่อรายงานให้ทางบริษัทรับทราบ
• ทำงานต่างๆ ตามที่รับมอบหมายจากบริษัท

คุณสมบัติ :
• อายุ 18-35 ปี
• การศึกษา ปวช. ขึ้นไป
• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
• มีใจบริการ
• สามารถทำงานออกพบลูกค้าตามสถานที่ที่ได้รับมอบหมายได้ (พื้นที่ใน กทม.)
** หากสามารถทำ Graphic ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ **

สถานที่และเวลาทำงาน :
• หมู่บ้าน อารียาแมนดารีนา (รัชดา-สุทธิสารวินิจฉัย)
• เวลา 9.00-18.00 น.

ติดต่อสอบถาม :
• Tel. 091-856-6884 (ป๋อม)

About admin