วันศุกร์ , 7 ตุลาคม 2022
Breaking News

รับสมัครเจ้าหน้าฝ่ายบุคคล (HR OFFICER)

รับสมัครเจ้าหน้าฝ่ายบุคคล (HR OFFICER)

รับสมัครเจ้าหน้าฝ่ายบุคคล (HR OFFICER)

เงินเดือน
• 20,000-30,000 บ.

คุณสมบัติ
• เพศหญิง , อายุ 25-40 ปี
• วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
• มีประสบการณ์ด้านงาน HR มา 2 ปีขึ้นไปเท่านั้น
• เป็นผู้มีความรู้ในมาตรฐานการบริหารทรัพยากรมนุษย์
• มีความสามารถในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี ใจเย็น มีวุฒิภาวะทางด้านอารมย์
• มีความซื่อสัตย์ ความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบต่องานสูง มีความทุ่มเท ในงานที่ได้รับมอบหมาย
• มีความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

หน้าที่
• อัพเดตพนักงานเข้า-ออก ในระบบคีย์ข้อมูลและแฟ้มเอกสารข้อมูลพนักงาน ของแต่ละสาขา
• ทำข้อมูลประวัติพนักงานลาออก ตามที่ผู้จัดการร้านแจ้งเข้ามาทางไลน์กลุ่ม และลาออกกระทันหันเพื่อส่งให้หัวหน้างาน
• ตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้างพนักงานใหม่ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมคีย์ข้อมูลพนักงานสำหรับการปรับเงินเดือนผ่านทดลองงานส่งให้หัวหน้างาน
• ตรวจ Time Attendance ของพนักงานทุกวันที่ 11,21,01 ของทุกเดือน
• นัดหมายพนักงานลาออกกระทันหันให้มารับเงินสด ตามวันที่ที่นัดหมาย (ดึงไป 30 วัน)
• แจ้งเข้า-ออกประกันสังคม ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และติดต่อประสานงานต่างๆ
• ยื่นส่งเงินสมทบประกันสังคมนายจ้างผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และส่งเอกสารนำจ่ายให้บัญชีด้านจ่าย ก่อนวันที่ 15 ของทุกเดือน
• ยื่นภาษีต่างๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และส่งเอกสารนำจ่ายให้บัญชีด้านจ่าย ก่อนวันที่ 15 ของทุกเดือน
• พิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบุคคลและประสานงานต่างๆ
• ตอบ Line@ ของทางบริษัท สำหรับไลน์ฝ่ายบุคคล
• ติดต่อหน่อยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกันสังคม ฯลฯ
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เวลาทำงาน
• จันทร์-เสาร์ , 09.00-18.00 น.
• หยุดเสาร์ เว้น เสาร์

สถานที่ทำงาน
• ที่อยู่บริษัท 188/5 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ติดต่อสอบถาม
• ID Line : hr_yuzu_g

หรือส่ง Resume
• E-mail : HRM@yuzugroup.inc

บริษัทในเครือ YUZU GROUP ธุรกิจอุตสาหกรรมร้านอาหาร

About admin