วันจันทร์ , 20 มีนาคม 2023
Breaking News

BTS เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ปวช./ป.ตรี (หลายตำแหน่ง)

BTS เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ปวช./ป.ตรี (หลายตำแหน่ง)

BTS เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ปวช./ป.ตรี (หลายตำแหน่ง)

รถไฟฟ้าบีทีเอส หรือ บริษัท ระบบขนส่งมวลชน จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มบีทีเอส ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สถานี เจ้าหน้าที่รถไฟฟ้า เพื่อรองรับรถไฟฟ้าสายสีเหลือและสีชมพู และพนักงานในตำแหน่งอื่นๆ โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่ 1 : เจ้าหน้าที่สถานี (สายสีชมพู-สายสีเหลือง)

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุไม่เกิน 28 ปี
-จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา
-สามารถทำงานเป็นกะได้ (โดยบริษัท ฯ เป็นผู้กำหนดให้)
-สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ตามสถานีต่างๆได้ (โดยบริษัทฯเป็นผู้กำหนดให้)

ตำแหน่งที่ 2 : เจ้าหน้าที่งานรถไฟฟ้า (สายสีชมพู-สายสีเหลือง)

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
-ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
-ส่วนสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป
-สามารถทำงานเป็นกะ (เช้า / บ่าย / ดึก) ได้ และพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ตามจุดเข้าทำงานที่ทางบริษัทกำหนด

ตำแหน่งที่ 3 : นายสถานี (สายสีชมพู-สายสีเหลือง)

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 28-40 ปี
-วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
-มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป

ตำแหน่งที่ 4 : ผู้ช่วยนายสถานี (สายสีชมพู-สายสีเหลือง)

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
-มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป
-สามารถทำงานเป็นกะ และสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ตามสถานีต่างๆ ได้

ตำแหน่งที่ 5 : เจ้าหน้าที่คุณภาพ

-วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ ใกล้เคียง
-มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี ทางด้านการจัดการระบบคุณภาพ

ตำแหน่งที่ 6 : ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง

-เป็นผู้ที่มีอายุ 25-40 ปี
-วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. สาขาโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล
-มีประสบการณ์ทำงามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี (ด้านการซ่อมบำรุงระบบสารณูปโภคภายในอาคารสำนักงาน หรือ ระบบขนส่งมวลชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
-ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์

ผู้ที่สนใจสมัครงานเจ้าหน้าที่สถานี และตำแหน่งอื่นๆ เพื่อเข้าทำงานที่กับทางรถไฟฟ้าบีทีเอส สามารถสมัครได้โดยการ Scan QR Code เพื่อสมัครงาน หรือสอบถามได้ที่ 02-617-7300 ต่อ 1925 / 1927 / 1931 / 1939-1944

About admin