วันพฤหัส , 22 เมษายน 2021
Breaking News

รับสมัครหัวหน้าเชฟ ร้านแซมาอึลชิกตัง

รับสมัครหัวหน้าเชฟ ร้านแซมาอึลชิกตัง

รับสมัครหัวหน้าเชฟ ร้านแซมาอึลชิกตัง

รายได้
• เริ่มต้น 30,000-40,000 บ.ขึ้นไป

คุณสมบัติ
• เพศ ชาย , อายุ 30-45 ปี
• วุฒิ ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
• สื่อสารภาษาอังกฤษ, เกาหลี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• ประสบการณ์ร้านอาหารเกาหลี 3 ปี ขึ้นไป
• มีบุคลิกภาพที่ดี สะอาดสะอ้าน ไม่สูบบุหรี่
• มีความซื่อสัตย์ คุณธรรม และจริยธรรม
• เป็นคนตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัยการเข้างาน
• สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
• ไม่มีประวัติอาชญากรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• รับผิดชอบ ควบคุม คัดเลือก และจัดเตรียมวัตถุดิบ เครื่องปรุง และอุปกรณ์
• วางแผนการปรุงอาหารให้เป็นไปตามสูตร และรูปแบบที่บริษัทกำหนด
• ดูแลมาตรฐานอาหารให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
• ประมาณการใช้วัตถุดิบ รวมถึงตรวจเช็คจำนวนและคุณภาพของวัตถุดิบ
• เก็บรักษาวัตถุดิบอย่างถูกสุขลักษณะอนามัย
• คิดและคำนวนต้นทุนของอาหารได้
• จัดตารางพนักงานในครัว
• ประสานงานกับผู้จัดการร้านอาหาร
• ดูแลความสะอาด และความเรียบร้อย ในส่วนของที่ประกอบอาหาร
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
• ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• Service Charge
• เบี้ยขยัน กรณีไม่ขาด ลา มาสาย
• ทิป
• วันหยุดชดเชยวันนักขัตฤกษ์
• ประกันอุบัติเหตุ (เมื่อทำงานครบ 1 ปี)
• Bonus ประจำปี ตามผลประกอบการ
• ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
• ค่าอาหาร
• งานเลี้ยงประจำปี

สถานที่ทำงาน
• ห้าง Central World ชั้น 7

ติดต่อสอบถาม :
• ID Line : hr.saemaeulthailand
• Tel : 092-286-4458

ส่ง Resume ทาง
• E-mail : hr.saemaeulthailand@gmail.com

เอกสารประกอบการสมัครงาน
• บัตรประชาชน
• ทะเบียนบ้าน
• รูปถ่าย
• สำเนาวุฒิการศึกษา
• หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน
•. ใบตรวจสุขภาพ
• ประวัติการทำงาน
•.หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

โอกาสของคุณมาถึงแล้วที่จะได้ร่วมงานกับร้านปิ้งย่างต้นตำรับที่มีชื่อเสียงที่สุดจากประเทศเกาหลี
ร้านแซมาอึล ก่อตั้งโดยเชฟชื่อดัง “แพคจงวอน” ปัจจุบันมีทั้งหมด 123 สาขาในประเทศเกาหลี และสาขาอีกมากมายที่ประเทศอเมริกา, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, เวียดนาม และออสเตรเลีย โดยมีเมนูขึ้นชื่ออย่างยอลทัลพุลโกกี (หมูสไลด์ย่างถ่าน) และซุปกิมจิ 7 นาที

About admin