วันจันทร์ , 17 มิถุนายน 2019
Breaking News

รับสมัครพนักงานขาย (Salesman) มากกว่า 100 อัตรา

รับสมัครพนักงานขาย (Salesman) มากกว่า 100 อัตรา

รับสมัครพนักงานขาย (Salesman) มากกว่า 100 อัตรา

รายได้
• เฉลี่ย 22,500 +++ บาท/เดือน
(ตามโครงสร้างเงินเดือน)

สถานที่ปฏิบัติงาน 
• พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศ ชาย/หญิง
• อายุ 22-30 ปี
• วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา )
• มีรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ และใบขับขี่ สามารถนำมาใช้ในการทำงานได้
• มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงาน และมีใจรักในงานขาย
• มีความยืดหยุ่นด้านเวลาในการทำงาน บุคลิกภาพดี
• ซื่อสัตย์ / มุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จของงาน
***กรณีมีประสบการณ์ด้านงานขายมาก่อน บริษัทฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ***

หน้าที่ความรับผิดชอบ (โดยสรุป)
• ดำเนินการขายสินค้าให้แก่ลูกค้า ในเขตพื้นที่การขายที่ได้รับมอบหมาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ารายเก่า และเพิ่มกลุ่มลูกค้ารายใหม่ๆ ตลอดจนบริหารจัดการสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รับสินค้าครบถ้วนตรงตามเวลาที่สั่ง ตลอดจนติดตามสภาวะตลาด และคู่แข่งเพื่อมาวิเคราะห์ ปรับปรุงสร้างโอกาสในการขายสินค้าให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

วันและเวลาการทำงาน
• ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน ต่อสัปดาห์ ( ตั้งแต่ เวลา 08.00-17.00 น.)

สวัสดิการและผลประโยชน์อื่นๆ
• โบนัส 2 เท่าของเงินเดือน / พิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนทุกปี
• ประกันอุบัติเหตุ ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทดลองงาน
• ค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วย/กรณีอุบัติเหตุนอกงาน 100,000 บาท/ปี โดยได้รับการรักษาพยาบาลกับ รพ.เอกชนชั้นนำ
• ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว กรณีเจ็บป่วย (แอดมิด) วงเงิน 30,000 บาท/ปี ( ครอบครัว : คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย และ บุตร )
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• เงินช่วยเหลือ กรณีครอบครัว ( คู่สมรส / บิดา-มารดา และบุตร กรณีมรณกรรม )
และสวัสดิการอื่นๆ อีกมากมาย รายได้ดี มีสวัสดิการสำหรับพนักงานและครอบครัว มีโอกาสเติบโตในสายอาชีพ และมีความมั่นคงสูง สมัครด่วน #รับจำนวนจำกัด

สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อสอบถาม :
คุณพรทิพย์ (พี่จ๋า) – เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
• เบอร์โทร.เจ้าหน้าที่ : 083 988 9731 / 090 989 0073
• เบอร์โทร.สำนักงาน : 02-642 1162 ต่อ 143 สำนักทรัพยากรบุคคล
• หรือแอดไลน์มาที่ไอดี : job-cpfm

หมายเหตุ :
• กรณีผู้สมัครมีความสนใจ สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ Walk-in เข้ามาสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ บ.ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) อาคารฟอร์จูน ทาวน์ ชั้น 23 ถนนรัชดาภิเษก-พระรามเก้า เขต/แขวงดินแดง กทม. (MRT สถานีพระรามเก้า)

รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียมไป ประกอบด้วย
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ
• สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
• สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ใบ
• รูปถ่ายหน้าตรง ( ขนาดใดก็ได้ ) จำนวน 1 ใบ

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด ( ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก )

About admin