วันเสาร์ , 11 กรกฎาคม 2020
Breaking News

พนักงานบริการงานตรวจค้นสัมภาระและผู้โดยสาร

พนักงานบริการงานตรวจค้นสัมภาระและผู้โดยสาร

พนักงานบริการงานตรวจค้นสัมภาระและผู้โดยสาร

สถานที่
• ประจำที่สนามบินสุวรรณภูมิ

รายได้รวม
• 514-587 บาท/วัน

คุณสมบัติ
• เพศชาย / หญิง อายุ 18-40 ปี
• วุฒิ ปวช,ปวส, ปริญญาตรี
• เพศชาย สูง 165 ซม. ( ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว )
• เพศหญิง สูง 155 ซม.
• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
• นักศึกษาที่กำลังศึกษาต่อภาคสมทบ(เรียนเสาร์-อาทิตย์)

ทำงาน 12 ชม.
• ทำงาน 4วัน หยุด1วัน(กะกลางวัน)??
• ทำงาน 4วัน หยุด2วัน(กะกลางคืน)??
• เช้า 08.00-20.00 เย็น 20.00-08.00
• มี OT ให้ทำงานในวันหยุด

ลักษณะการทำงาน
• ตรวจบัตรผู้โดยสาร
• จัดวางสัมภาระ
• วินิจฉัยภาพ
• ตรวจค้นสัมภาระ
• ตรวจค้นผู้โดยสาร

สวัสดิการ
• ฟรี ห้องพัก 2 เดือน
• ฟรี อาหารระหว่างฝึกอบรม
• ฟรี เครื่องแบบพนักงาน เมื่อทำงานครบ 1 ปี
• ฟรี ตรวจสุขภาพประจำปี
• ฟรี เปิดบัญชีธนาคาร+ATM
• ได้ค่าจ้าง วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน/ปี และวันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน/ปี
• ได้ค่าจ้าง ลาอุปสมบท / ลาแต่งงาน
• ได้ค่าจ้าง ลาร่วมพิธีงานศพบุคคลในครอบครัว
• ได้ค่าจ้าง ลาป่วย ถูกต้องตามเงื่อนไข
• ได้ค่าจ้าง ลาคลอด / ลาราชการทหาร
• เบี้ยขยัน ให้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
• เงินเบิกล่วงหน้า
• มีการปรับตำแหน่งและค่าจ้างตามระยะเวลาทำงาน
• เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม
• กรณีพนักงานถึงแก่กรรมได้รับเงินช่วยเหลือ 5 เท่า
• ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 200,000 บาท (ภาคสมัครใจ)
• ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี
• ลากิจ 8 วัน/ปี

สนใจติดต่อ
คุณ เขมิกา ตัวแทนสรรหาบุคลากร
• โทร 0627463628
• Line : 0627463628 (ค้นหาจากเบอร์)

About admin