วันอาทิตย์ , 4 ธันวาคม 2022
Breaking News

รัฐบาล ประกาศรับสมัครงาน 225,207 อัตรา ทั่วประเทศ

รัฐบาล ประกาศรับสมัครงาน 225,207 อัตรา ทั่วประเทศ

รัฐบาล ประกาศรับสมัครงาน 225,207 อัตรา ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 เพจเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า ของรัฐบาล โพสต์ ประกาศเตรียมตำแหน่งงานว่างกว่า 200,000 อัตรา รองรับคนว่างงานทั่วประเทศ

รัฐบาลให้ความสำคัญและติดตามสถานการณ์การจ้างงานปัจจุบันมาโดยตลอด โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้าง การชะลอการจ้างงาน ตลอดจนมาตรการลาพักโดยไม่จ่ายเงินเดือน

และเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแบบเชิงรุก ล่าสุด ได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงาน ติดตามตำแหน่งงานว่างเพื่อรองรับปัญหาการว่างงาน ซึ่งขณะนี้ ได้รวบรวมตำแหน่งงานว่างทั้งงานประจำและงานพาร์ทไทม์ จากนายจ้าง/สถานประกอบการที่ยังมีความต้องการจ้างงานแบบเต็มเวลา จำนวน 225,207 อัตรา โดยตำแหน่งงานว่าง 10 อันดับแรกที่นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการมากที่สุด ได้แก่

1. แรงงานด้านการผลิต
2. แรงงานในด้านการผลิตต่างๆ , แรงงานทั่วไป
3. แรงงานด้านการประกอบอื่น ๆ
4. ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่น ๆ
5. พนักงานขาย และผู้นำเสนอสินค้าอื่น ๆ
6. พนักงานบริการลูกค้า
7. พนักงานจัดส่งสินค้าอื่น ๆ
8. ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้า (เส้นใย , เสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ)
9. ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์
10. เจ้าหน้าที่คลังสินค้าอื่นๆ

ผู้ว่างงานที่ประสงค์จะหางานทำ สามารถเลือกสมัครงานผ่านช่องทางการให้บริการจัดหางานรูปแบบออนไลน์ด้วยตนเองได้ที่

เว็บไซต์ smartjob.doe.go.th

หรือ www.ไทยมีงานทำ.com

เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางไปติดต่อที่สำนักงาน ลดการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

กรณีที่ไม่สามารถใช้บริการแบบออนไลน์ได้ สามารถติดต่อขอรับบริการ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2

About admin