วันเสาร์ , 28 พฤศจิกายน 2020
Breaking News

รับสมัครผู้ช่วยครูต่างชาติ (Teacher assistant)

รับสมัครผู้ช่วยครูต่างชาติ (Teacher assistant)

รับสมัครผู้ช่วยครูต่างชาติ (Teacher assistant)

ค่าจ้าง
– วันละ 400 บาท
(ข้าวกลางวันฟรี)

รายละเอียดงาน
– ช่วยครูต่างชาติในการสอนกิจกรรมเด็กเล็กและเด็กโตในชั้นเรียน
– เตรียมสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนและตกแต่งห้องเรียน
– จัดเก็บอุปกรณ์การเรียนหลังเลิกคลาส

คุณสมบัติผู้สมัคร
– กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
– รัก และสามารถทำงานร่วมกับเด็กได้เป็นอย่างดี
– มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
– มี service mind สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้

เวลาทำงาน
– ช่วง มีนาคม-พฤษภาคม 2563
– ปฏิบ้ติการได้ 6 วัน/สัปดาห์
– ตั้งแต่เวลา 8.30+17.30 น

สถานที่
– ทำงานที่พระราม 3

ติดต่อสอบถาม :
Tel. 087-494-8666
ID Line : deekarnny

About admin