วันอังคาร , 2 มิถุนายน 2020
Breaking News

รับสมัคร ช่างเทคนิค / ช่างซ่อมบำรุง-อิเล็กทรอนิกส์

รับสมัคร ช่างเทคนิค / ช่างซ่อมบำรุง-อิเล็กทรอนิกส์

รับสมัคร ช่างเทคนิค / ช่างซ่อมบำรุง-อิเล็กทรอนิกส์

1. ตำแหน่ง “Electronics Technician.”

รายละเอียดงาน
• ตรวจสอบ ซ่อม บำรุงรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LED module, receiving card
• ตรวจสอบ ควบคุม อุปกรณ์ spare part ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
• วิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุ 23-30 ปี สัญชาติไทย
• จบการศึกษาระดับ ปวช/ ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ค้นการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1-3 ปืี
• ขยัน มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นมได้

2. ตำแหน่ง : “Technician”
• รายละเอียดงาน (ยินดีรับผู้สมัครที่ไม่มีประสบการณ์)
• ตรวจสอบความผิดปกติของสื่อมัลติมีเดียตามรอบระยะวลาที่กำหนด
• แจ้งปัญหาเมื่อพบความผิดพลาดพร้อมทั้งประสานงานเขพื้นที่หรือทำการ แก้ไขเบื้องต้น
• ควบคุมผู้รับเหมาเข้าพื้นที่ทำงาน เพื่อทำการติดตั้ง ซ่อมแชม และบำรุง รักษาตามแผนงาน
• ถ่ายรูปมีเดีย และจัดทำรายงาน Photo Report

—————————

คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
• วฒิการศึกษา ปวช. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์/ ไฟฟ้า
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
• มีรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์

สวัสดิการ
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันสุขภาพ ชีวิต อุบัติเหตุ
• ประกันสังคม
• สวัสดิการค่าทำฟัน
• ตรวจสุขภาพประจำป
• OT
• ค่าน้ำมันค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง
• โบนัสประจำป
• ชุดยูนิฟอร์ม
• สวัสดิการงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น งานมงคลสมรส เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตรงานฌาปนกิจศพ
• กิจกรรมสันทนาการ งานปีใหม่ แข่งขันฟุตบอล ท่องเทียวประจำปิ

เวลาทำงาน
• 9.00-18.00 น. (5 วัน/สัปดาห์์)

สถานที่
• บริษัท ทรานส.แอค โชลูชั่น จำกัด
สำนักงานอาคาร เอส เจ อินฟินิท วัน บิสขิเนส คอมเพล็กข์, ใกล้ธนาคารทหารไทย (สำนักงานใหญ่) จตุจักร
BTS ลงสถานีหมอชิต
MRT ลงสถานีจตุจักร

สนใจติดต่อ
• โทร : 02-001-9900-2
• E-mail : hr@transad.co.th
• เว็บไซต์ www.transad.co.th

About admin