วันพฤหัส , 25 กุมภาพันธ์ 2021
Breaking News

รับสมัครพนักงาน ด่วน !! (4 ตำแหน่ง)

รับสมัครพนักงาน ด่วน !! (4 ตำแหน่ง)

รับสมัครพนักงาน ด่วน !! (4 ตำแหน่ง)

ตำแหน่ง :
1. UX/UI Design

เงินเดือน
• 20,000 up (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

หน้าที่
• ทำงานด้าน UX/UI ในการออกแบบ User Experience สำหรับเว็บ และแอพ “Sale Here” สร้าง Wireframe, Mockup, Prototype
• ทำงานร่วมกับ Developer นำ Feedback จากผู้ใช้มาปรับปรุงและพัฒนา ทำ Research นำมาใช้ออกแบบและปรับปรุงเว็บและแอพ

คุณสมบัติ
• เพศชายและหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
• จบด้าน Graphic design, Interaction design หรือ มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ UI (User Interface) ของ Application(iOS, Android) และ Website
• ใช้โปรแกรมออกแบบ UX/UI เช่น Figma, Sketch, Invision เข้าใจแนวคิดของ Design Thinking, Agile/Scrum
• หากมีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
————————–

2. Fontend Web Developer

เงินเดือน
• 20,000 up (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

ลักษณะงาน
• พัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นในส่วนของ Frontend ได้อย่างดี

คุณสมบัติ
• เพศ หญิง,เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
• สาขา Computer Engineering , Computer Science , IT หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-3 ปี
• พัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นในส่วนของ Frontend ได้เป็นอย่างดี
• เขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML5, Javascript, CSS3 และ Bootstrap ได้ 5.มีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล MySQL , ใช้ฐานข้อมูลทั้ง Relational และ Non-relational
• มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมบน Framework Laravel, Vus, React , การควบคุมเวอร์ชั่น (Git, GitLab, Bitbucket) , API (FB, Google, Line, Payment Gateway, ฯลฯ)
• หากมีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
————————–

3. Backend Web Developer

เงินเดือน
• 20,000 up (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

ลักษณะงาน
• พัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นในส่วนของ Backend ได้อย่างดี

คุณสมบัติ
• เพศหญิง,เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
• สาขา Computer Engineering , Computer Science , IT หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ 1-3 ปี
• สามารถออกแบบเว็บไซต์ในส่วนของ Backend ส่วน NodeJs ต้องได้ Express เป็นอย่างน้อย , mySQL ถ้าได้ Mongo / firebase จะดีมาก
• รู้เรื่อง server เช่น Amazon Web Services, Digital Ocean, Azure , เคยใช้ TypeScript จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากมีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
————————–

4. DevOps

เงินเดือน
• 30,000 up (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

หน้าที่
• รับผิดชอบ infrastructure ทั้ง local server และ Cloud รวมถึง database system ในด้านความเสถียร ความปลอดภัย เพื่อรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากในอนาคต
• ออกแบบและจัดเตรียม infrastructure สำหรับโปรเจ็คต์ต่างๆ
• สร้าง tool สำหรับ deployment และ automation ทำงานร่วมกับ developer ในการทดสอบ แก้ปัญหา และ deploy ผลิตภัณฑ์ใหม่

คุณสมบัติ
• เพศหญิง,เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
• จบ ป. ตรี หรือ ป. โท สาขา Computer Engineering หรือ Computer Science
• มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
• สามารถทำงานบน Unix หรือ Linux ได้
• มีประสบการณ์ใช้งาน database และ SQL เช่น MySQL, SQL Server, MongoDB หรือ PostgresSQL
• สามารถใช้งาน Cloud Platform เช่น AWS, Azure หรือ Google Cloud Platform เขียน code และ script โดยใช้ Ruby, Python, JavaScript, Perl หรือ PHP
• สามารถใช้งาน automation management tool ต่างๆ เช่น Chef, Ansible หรือ Puppet
• สามารถใช้งาน encryption technology เช่น PKI และ OpenSSL
• สามารถใช้งานnetwork architecture ต่างๆ เช่น DNS, TCP/IP, SNMP, QoS และ NTP
• เชี่ยวชาญในเรื่องของ scalability technology เช่น load balancing, CDN และ message queue
• เข้าใจหลักการพื้นฐานของ Software Engineering กับ Software Release Management เป็นอย่างดี
• เชี่ยวชาญในการใช้ version control เช่น Git หรือ Subversion เป็นอย่างดี
• ถ้าเคยมีประสบการณ์พัฒนาด้วย Agile จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากมีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
————————–

เวลาทำงาน
• จ.-ศ. 09:00-19:00 น.(รวมพัก)

สถานที่ทำงาน
• ทาวอินทาวน์
• อาคารโฮมเพลส (ทองหล่อ)

ติดต่อสอบถาม
• Tel : 090-249-6559
• ID Line : itsareekarn
• E-mail: markety.hr@gmail.com

About admin