วันอาทิตย์ , 28 พฤศจิกายน 2021
Breaking News

รับสมัครพนักงาน Part Time ห้องปฏิบัติการ หลายอัตรา (ชั่วโมงละ 125 บาท)

รับสมัครพนักงาน Part Time ห้องปฏิบัติการ หลายอัตรา (ชั่วโมงละ 125 บาท)

รับสมัครพนักงาน Part Time ห้องปฏิบัติการ หลายอัตรา (ชั่วโมงละ 125 บาท)

อัตราจ้าง :
• 125 บาท/ชั่วโมง จ่ายสด
• อาหารฟรี 3 มื้อ
• มีที่พัก
• ประกันโควิด

รายละเอียด :
• ให้คำแนะนำการเก็บสิ่งส่งตรวจ จัดเตรียมสิ่งส่งตรวจ ทำการจักเก็บและทำลายสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
• ทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้่งปฏิบัติการในรายการทดสอบประจำวัน รายการตรวจทดสอบพิเศษ และรายการทดลองอณูวิทยา
• ตรวจสอบผลการตรวจวิเคราะห์ รายงานผล และรับรองผลการตรวจ
• ดูแลบำรุงรักษาเครื่องทือ และตรวจสอบคลัง น้ำยาที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
• จัดทำและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ ทั้งก่อน ระหว่างและหลังการตรวจวิเคราะห์ เป็นต้น

คุณสมบัติ :
• เพศ หญิง/ชาย , อายุ : 22 ปีขึ้นไป
• วุฒิ : เทคนิคการแพทย์

สถานที่ปฎิบัติงาน :
• สมุทรสาคร

ติดต่อสอบถาม :
• Tel. 090-880-4462 (คุณไมล์ )
• Tel. 089-058-8648 (คุณชัช)

About admin