วันอาทิตย์ , 26 พฤษภาคม 2019
Breaking News

รับสมัครพนักงานตรวจนับสินค้า (วันละ 500-825 บาท)

รับสมัครพนักงานตรวจนับสินค้า (วันละ 500-825 บาท)

รับสมัครพนักงานตรวจนับสินค้า (วันละ 500-825 บาท)

ค่าตอบแทน
• วันละ 500-825 บาท

รายละเอียดของงาน
• รับผิดชอบตรวจสอบสินค้าหรือทรัพย์สินของหน่วยงานธุรกิจต่างๆ
• ตรวจนับสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศ ชาย / หญิง
• อายุ 20 – 35 ปี
• สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) / ปวช. ขึ้นไป
• รักความก้าวหน้า และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
• มีความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
• ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักการเดินทาง
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากมีประสบการณ์การเป็น Audit จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
• สามารถทำงานกลางคืนได้
• สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้เป็นครั้งคราว
• หากสื่อสารภาษาอังกฤษและใช้คอมฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน
• อาคารอิตัลไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ และคลังสินค้าของลูกค้า ระยะเวลาทำงานอย่างต่ำ 2 เดือน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

*ไม่รับ Walk-IN*

ติดต่อ
Khun Nuttanon Jitbunjong (Khun Non)
Ajis (Thailand) Co., Ltd.
2034 อาคารอิตัลไทย ชั้น 15 ยูนิต 72 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : 02-716-1122, 084-438-5114

ขอบคุณที่มาจาก : https://www.jobthai.com/job/0,511953.html

About admin