วันเสาร์ , 30 กันยายน 2023
Breaking News

งาน Part Time คุมสอบทั่วประเทศ (วันละ 600 บาท)

งาน Part Time คุมสอบทั่วประเทศ (วันละ 600 บาท)

งาน Part Time คุมสอบทั่วประเทศ (วันละ 600 บาท)

รายละเอียดของงาน
• คุมสอบน้องๆนักเรียน Projrct Tcaster Mock Exam
• เริ่มวันที่ 14-16,20-21 ต.ค. (5 วัน)
• รับจำนวน 100 อัตรา
• ุวันละ 600 บาท

ภาคกลาง
• ปากเกร็ด นนทบุรี 4 อัตรา
• สงวนหญิง สุพรรณบุรี 4 อัตรา
• วัดเขมาภิรตาราม ท่าน้ำนนท์ 3 อัตรา
• เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 3 อัตรา
• รร นครสวรรค์ 3 อัตรา
• พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 3 อัตรา
• จอมสุรางค์อุปถัมภ์ อยุธยา 3 อัตรา
• เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก 2อัตรา
• สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 2 อัตรา

ภาคตะวันตก
• พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 2 อัตรา
• เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2 อัตรา
• วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 2 อัตรา

ภาคตะวันออก
• เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 4 อัตรา
• ชลราษฎรอำรุง ชลบุรี 3 อัตรา
• ระยองวิทยาคม ระยอง 2 อัตรา
• ปราจีนกัลยาณี ปราจีนบุรี 2 อัตรา
• ศรียานุสรณ์ จันทบุรี 2 อัตรา

ภาคเหนือ
• มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ 3 อัตรา
• บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง 3 อัตรา
• ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย 2 อัตรา
• อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์ 2 อัตรา

ภาคใต้
• หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 4 อัตรา
• เฉลิมพระเกียรติ ภูเก็ต 3 อัตรา
• เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 2 อัตรา
• เมืองสุราษฎร์ธานี 2 อัตรา
• วิเชียรมาตุ ตรัง 2 อัตรา
• วรนารีเฉลิม สงขลา 2 อัตรา
• เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี 2 อัตรา

ภาคอีสาน
• นารีนุกูล อุบลราชธานี 4 อัตรา
• สตรีราชินูทิศ อุดรธานี 4 อัตรา
• ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 3 อัตรา
• อนุบาลขอนแก่นขอนแก่น 3 อัตรา
• อนุบาลมหาสารคาม มหาสารคาม 3อัตรา
• ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 3 อัตรา
• เทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยาบุรีรัมย์ 2อัตรา
• สะอาดเผดิมวิทยา ชุมพร 2 อัตรา
• อนุกูลนารี กาฬสินธุ์ 2 อัตรา
• ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ 2 อัตรา
• ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร 2 อัตรา
• สิรินธร สุรินทร์ 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
• อายุ 19-35 ปี
• ประสานงานเก่ง
• Service Mind

*** ปิดรับสมัคร ***

About admin